Kunnan elinvoima tukee yritysten kasvua – mahlantuotannon edelläkävijä Nordic Koivu Oy arvostaa yrittäjäystävällisyyttä

Viime vuosina kunnissa on yhä enemmän korostettu elinvoimatehtävän tärkeyttä perinteisten palveluiden tuottajan ja elinkeinopolitiikan toteuttajan roolien ohessa. Näin on myös Tohmajärvellä, missä kunta toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa yrittäjien kanssa. Kunnassa ymmärretään, että yritykset tuottavat verotuloja ja erikoispalveluja. Toisaalta kunnan tarjoamat hyvin toimivat peruspalvelut ovat tärkeitä, jotta yritykset saavat rekrytoitua työntekijöitä. Tohmajärvi on maailman johtavan koivunmahlan tuottajan…

s